Składane skrzydła pokładu
Tratwa ma składane skrzydła pokładu aby przy transporcie przyczepą mieściła się w przepisowych wymiarach ładunku.
tworzenie stron www kwatery nad Biebrzą
Gospodarstwo Agroturystyczne
"Chata za Wsią"
Danuta i Jan Kułak
Hamulka 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka