Wiosenne rozlewiska Biebrzy
Spływ Biebrzą jest wspaniałą okazja do zwiedzenia dzikiej rzeki i otaczającego ją Biebrzańskiego Parku Narodowego - unikalnego ekosystemu bagien i moczarów, siedliska setek gatunków różnych zwierząt, przede wszystkim tysięcy ptaków wodnych. Szczególnie atrakcyjna może być wyprawa wczesną wiosną, tuż po okresie roztopów, kiedy Biebrza wylewa szeroko zatapiające otaczające bagna i łąki. Mokradła, turzycowiska i lasy bagienne rozciągające się wzdłuż Biebrzy, zajmują powierzchnię blisko 100 tys. h, co jest unikatem na skalę europejską. Oglądane po drodze krajobrazy na pewno zapadną każdemu na długo w pamięć.
galeria zdjęć tworzenie stron www kwatery nad Biebrzą
Gospodarstwo Agroturystyczne
"Chata za Wsią"
Danuta i Jan Kułak
Hamulka 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka