Baseny Biebrzy
Dolina Biebrzy położona jest w północno-wschodniej Polsce i jest częścią rozległego zabagnionego obniżenia zwanego Kotliną Biebrzańską. Dna doliny rzeki obniża się z północy na południe od 120 do 98m n.p.m. przy ujściu Biebrzy do Narwi. Dolina rzeki Biebrzy o długości 159 km dzielona jest na trzy baseny: Basen Górny (Północny), Środkowy (Centralny) i Dolny (Południowy).
Biebrzański Park Narodowy
Aktywność przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski i z zagranicy doprowadza do powołania Biebrzańskiego Parku Narodowego. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.09.1993r. określiło obszar Parku na 59 233h położony w trzech województwach. BPN od chwili powołania podejmuje działania dotyczące zabiegów ochronnych w ekosystemach leśnych oraz wodnych. Bardzo istotnym działaniem jest współpraca z lokalnymi społecznościami.
Żywioły
Ciekawostką jest napis na krzyżu przydrożnym w Basenie Górnym Biebrzy: "Zbawicielu Nasz obroń nas od powietrza, ognia i sąsiedzkiej niezgody! 1920r. 3.V". Wynika z tego zapisu jednoznacznie, że do żywiołów zagrażających człowiekowi w Dolinie Biebrzy nie zaliczono wody, ale żywiołem, który może dosięgnąć tu mieszkających jest brak porozumienia i umiejętności osiągania kompromisu we wzajemnym współistnieniu.
tworzenie stron www kwatery nad Biebrzą
Gospodarstwo Agroturystyczne
"Chata za Wsią"
Danuta i Jan Kułak
Hamulka 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka