Czerwone Bagno
Czerwone Bagno - bezcenna enklawa przyrodnicza, położona w Basenie Środkowym Kotliny Biebrzańskiej. Występują tu wały wydmowe zwane grzędami i grądami, które osiągają wysokość ponad 120 m n. p. m. Obszar Czerwonego Bagna zajmują rozległe turzycowiska, bagienny bór sosnowy z domieszką świerka i brzeziny oraz grąd, łęg i ols.

W 1926 roku powstał rezerwat „Czerwone Bagno” powołany w celu ochrony ostoi zagrożonych wyginięciem łosi. Trudno dostępne tereny bagienne umożliwiają gniazdowanie unikalnym już gatunkom ptaków drapieżnych, jak bielik, orlik krzykliwy i grubodzioby czy też puchacz. Biebrzańska fauna to raj dla miłośników ornitologii i uczestników fotosafari. Bardzo popularna staje się turystyka ornitologiczna, obserwujemy tu ptaki w ich naturalnym środowisku oraz ich zwyczaje.

W pobliżu istniał od 1925 roku rezerwat „Grzędy”, który miał służyć zachowaniu fragmentu naturalnego drzewostanu. W 1981 roku oba rezerwaty zostały połączone w jeden obszar chroniony o powierzchni 11629,75 h. Z chwilą powołania Biebrzańskiego Parku Narodowego cały obszar Czerwonego Bagna znalazł się w jego obrębie.
Tutejsze bagna i lasy wielokrotnie udzielały schronienia uczestnikom powstań narodowych i walk partyzanckich. W 1943 roku Niemcy spacyfikowali wieś Grzędy położoną w obrębie Czerwonego Bagna. W czerwcu 1944 roku nastąpiła koncentracja oddziałów partyzanckich w ramach przygotowań do „Akcji Burza”. W rejonie Czerwonego Bagna działał 9 PSK AK. W dniach 8-9 września 1944 roku podkomendni kapitana Wiktora Konopki stoczyli tutaj bitwę z oddziałami niemieckimi.

To wszystko sprawia, iż obszar ten to prawdziwa perełka biebrzańskich bagien. Warto poświęcić choć jeden dzień na wycieczkę szlakami do tajemniczych uroczysk i cudownych zakątków Czerwonego Bagna.
galeria zdjęć tworzenie stron www kwatery nad Biebrzą
Gospodarstwo Agroturystyczne
"Chata za Wsią"
Danuta i Jan Kułak
Hamulka 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka