Dolistowo - Goniądz
Trasa długości 18,4 km.

Wodowanie przy moście w Dolistowie.
Przebieg trasy
kilometr 2,6 - po prawej ujście rzeki Kopytkówki

kilometr 6 - po lewej stronie zabudowania. Biebrza płynie dwoma ramionami, płynąc lewym dopływamy do wsi Wroceń, w której jest sklep.

kilometr 10,5 - po prawej ujście rzeki Ełk.

kilometr 14,3 - po lewej stronie wieś Dawidowizna

Płynąc dalej po lewej stronie widoczne malowniczo położone na brzegu Wysoczyzny Goniądzkiej miasteczko Goniądz. Rzeka płynie trzema ramionami, w środkowym szybki nurt.

kilometr 18,4 - Tuż przed mostem po lewej stronie koniec odcinka. Poniżej mostu pole biwakowe. W miasteczku poczta, sklepy, bary, apteka, przystanek PKS, wieża widokowa (500 m)
tworzenie stron www kwatery nad Biebrzą
Gospodarstwo Agroturystyczne
"Chata za Wsią"
Danuta i Jan Kułak
Hamulka 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka