Odcinek Kamienna Nowa - Sztabin
Dystans długości 15 kilometrów jest najatrakcyjniejszym odcinkiem trasy ze względu na walory przyrodnicze jak również na dostępność w ciągu całego sezonu.

Spływ rozpoczynamy przy miejscowości Kamienna Nowa pomiędzy mostami kolejowym i drogowym.
Przebieg trasy
kilometr 3: ujście rzeki Lebiedzianka, 1500 metrów od rzeki wieś Krasnybór z gotycko-renesansowym kościołem z 1589 roku. We wsi sklep spożywczy.

kilometry 1 do 8: po lewej stronie widoczny kompleks leśny „Trzyrzeczki”.

kilometr 6: Biebrza rozwidla się, płyniemy prawym nurtem.

kilometr 9: na kolejnym rozwidleniu, za ujściem rzeki Małowista, płyniemy lewym nurtem, we wsi Małowista, około 2 kilometrów - sklep spożywczy.

kilometr 14: przepływamy pod mostem drogowym na trasie Białystok - Augustów. 500 metrów za mostem po lewej stronie pole biwakowe.

kilometr 15: koniec odcinka przy plaży miejskiej w Sztabinie. W Sztabinie możliwość uzupełnienia zapasów.
tworzenie stron www kwatery nad Biebrzą
Gospodarstwo Agroturystyczne
"Chata za Wsią"
Danuta i Jan Kułak
Hamulka 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka