Sztabin - Jagłowo
Trasa długości 14 kilometrów. Wodowanie odbywa się przy plaży miejskiej w plaży miejskiej w Sztabinie. Na tym odcinku rzeka ma nieco szybszy nurt i węższe koryto.
Przebieg trasy
kilometr 5 – na prawym brzegu wieś Czarny Las

Kolejne 2,5 kilometra rzeka płynie dwoma ramionami. Płyniemy szerszym korytem.

kilometr 8 - w korycie rzeki widoczne pale po drewnianym moście , z obu stron widoczne wysokie nasypy drogowe. Na prawym brzegu (ok. 500 m) wieś Czarniewo. Po lewej stronie kompleks torfowisk "Biele Suchowolskie".

kilometr 14 - na lewym wysokim piaszczystym brzegu tuż przy rzece wieś Jagłowo. Na końcu wsi, tuż za mostem drogowym koniec odcinka.
tworzenie stron www kwatery nad Biebrzą
Gospodarstwo Agroturystyczne
"Chata za Wsią"
Danuta i Jan Kułak
Hamulka 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka